Правила та умови конкурсу "Святе тіло x Blink Blink" діють з 01.06.2023 з 10:00:00 по 6.06.2023 до 23:59:59.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інтернет-змагання під назвою "Saint Body x Blink Blink" (далі - "Конкурс") організовують і спонсорують компанії Glaser Group Sp. z o.o. та Saint Body sp. z o.o. (далі - "Організатор").
(2) Умови участі у Конкурсі викладені виключно у цих Правилах Конкурсу та в обов'язкових положеннях законодавства.
Конкурс проводиться в Республіці Польща.
4 Участь у Конкурсі означає згоду з правилами Конкурсу, викладеними в цих Правилах. Учасник зобов'язується дотримуватися правил, викладених у цих Правилах.
(5) Організатор є особою, яка обіцяє приз у розумінні статей 919 та 921 Цивільного кодексу.
6. Організатор проводить Конкурс за допомогою веб-сайту порталу Instagram -. https://www.instagram.com/blinkblink.pl/ і https://www.instagram.com/saintbodyofficial/
7 Під час проведення Конкурсу зміст Правил Конкурсу буде доступний на веб-сайті:
https://blinkblink.pl/pl/about/regulamin-konkursu-saint-body-blinkblink-90 7.html

II. ТРИВАЛІСТЬ КОНКУРСУ

1 Конкурс триває з 01.06.2023 з 10:00:00 по 6.06.2023 до 23:59:59 ("Час проведення Конкурсу").

III. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

1 У Конкурсі можуть брати участь фізичні особи (далі - "Учасники"), які:
1.1 бути не молодше 13 років, за умови, що особи, які не мають повної дієздатності (тобто неповнолітні або частково недієздатні), повинні отримати попередню згоду свого законного представника на участь у Конкурсі та на обробку їхніх персональних даних відповідно до положень цих Правил;
1.2 мають місце проживання на території Республіки Польща; 1.3 є споживачами в розумінні ст. 22 1 Цивільного кодексу.
(2) Учасниками Конкурсу не можуть бути особи, які працюють у Організатора або його дочірніх, афілійованих або асоційованих компаній, агентств, які співпрацюють з Організатором, члени журі Конкурсу, а також члени їхніх сімей. Під сім'єю маються на увазі висхідні, низхідні родичі, подружжя,
рідні брати і сестри подружжя та особи, які перебувають з ними у фактичних шлюбних відносинах, або особи, які перебувають з ними в усиновлювальних відносинах чи ведуть з ними спільне господарство.
(3) Учасник бере участь у Конкурсі від власного імені. (4) Участь у Конкурсі є добровільною.
5 Організатор залишає за собою право виключити Учасників з Конкурсу, а в крайньому випадку заблокувати участь тих Учасників, які порушують положення цього Регламенту, зокрема:
5.1. вчиняти дії, що суперечать закону, моральним засадам або завдають шкоди законним інтересам третіх осіб;
5.2. вчиняти дії з метою обходу або вказувати на спробу обходу Правил або механізмів і правил проведення Конкурсу;
5.3. вчиняти дії, що завдають шкоди законним інтересам Організатора або шкодять його іміджу.

IV. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ

(1) Для участі в конкурсі учасник повинен мати доступ до Інтернету, спостерігати зі свого облікового запису в Instagram за профілями https://www.instagram.com/blinkblink.pl/ та
https://www.instagram.com/saintbodyofficial/ і залиште в коментарі під конкурсним постом відповідь на питання: в які моменти ви відчуваєте себе дитиною?

V. НАГОРОДИ

1. у конкурсі розігрується 2 призи, кожен з яких складається з окулярів Blink Blink від Prada, вказаних у повідомленні про конкурс, та сукні від Saint Body Thick Stripes
Журі Конкурсу, що складається з представників Організатора, обере 1 роботу-переможця. При оцінюванні враховуватиметься креативність та старанність, а також виконання всіх формальних вимог.
(2) Переможець Конкурсу буде повідомлений Організатором про присуджений йому приз протягом 7 робочих днів з дати закриття конкурсу (тобто 6.06.2023 до 23:59:00) приватним повідомленням в Instagram разом з інформацією про те, як отримати приз.
(3) Для підтвердження участі в Конкурсі та отримання Призу необхідно, щоб Організатор протягом 72 годин отримав від Переможця в Instagram повідомлення, що підтверджує прийняття Призу. Переможець, який не має повної дієздатності, повинен
додатково додати до повідомлення заяву від законного представника про згоду на участь підопічного у Конкурсі.
(4) У випадку, якщо Учасник не відповів на повідомлення від Організатора у вказаний вище термін, Учасник втрачає право на отримання Призу, а Приз залишається у власності Організатора. До видачі Призу Організатор або особа, визначена Організатором, має право перевірити вік Учасника або правильність згоди, наданої законним представником Учасника, який не має повної дієздатності, зокрема, шляхом запиту протягом 5 робочих днів на електронну пошту документа, що посвідчує особу Учасника, або, у випадку неповнолітнього Учасника, особисто підписаної скан-копії заяви опікуна Учасника про згоду на участь у Конкурсі разом зі скан-копією доказу відправлення такої заяви на електронну адресу: info@blinkblink.pl. У разі невиконання Учасником зобов'язань, зазначених у попередньому реченні, Приз не вручається і залишається у власності Організатора.
5 Організатор надішле Приз Переможцю протягом 14 робочих днів з моменту отримання повідомлення від Переможця із зазначенням адреси доставки.
(6) Учасник Конкурсу, який отримав приз, не має права вимагати обміну призу на грошові кошти або будь-який інший вид призу.
7 Учасники Конкурсу не мають права залишати за собою право на будь-які особливості Призу.
(8) Учасники Конкурсу не можуть передавати право на отримання призу третім особам.
9 Учасник може додати кілька заявок на участь у Конкурсі, але може виграти лише один Приз.
(10) Організатор залишає за собою право контролювати відповідність поведінки Учасника цим Правилам та положенням. Організатор має право відмовити Учаснику у видачі Призу у випадку порушення будь-якого пункту цих Правил, а у випадку, якщо порушення Правил буде виявлено після вручення Призу, Організатор може вимагати повернення Призу. У такому випадку Приз залишається власністю Організатора, а Учасник зобов'язаний покрити будь-які збитки, понесені Організатором у зв'язку з його/її дискваліфікацією.
(11) Організатор не несе відповідальності за неможливість вручити Приз через те, що Учасник не зміг його забрати. У такому випадку Приз залишається власністю Організатора.
(12) Організатор залишає за собою право на те, що Призи, які залишаться його власністю, можуть згодом, на його розсуд, бути вручені іншим Учасникам, відібраним відповідно до положень Регламенту.

VI. ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

1 Скарги щодо перебігу Конкурсу можна надсилати електронною поштою на адресу Організатора, а саме: info@blinkblink.pl з темою листа "Saint Body x Blink Blink".
(2) Рекламація повинна містити ім'я, прізвище, точну адресу Учасника, а також детальний опис і зазначення причини скарги та прохання Учасника.
(3) Рекламації розглядаються Організатором негайно, але не пізніше, ніж протягом 14 днів з дати отримання рекламації Організатором. Учасник буде проінформований про рішення Організатора негайно на адресу, вказану в скарзі, але не пізніше, ніж протягом 5 днів з дати розгляду скарги.

VII. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1 Дані, отримані у зв'язку з проведенням Конкурсу, будуть збиратися відповідно до Політики конфіденційності Організатора, яка доступна за посиланням:
https://blinkblink.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html
Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник погоджується з умовами, сформульованими в Політиці конфіденційності Організатора.
2 Організатор не несе відповідальності за будь-які зміни (або деактивацію) наданої Учасником адреси електронної пошти або акаунту в Instagram та/або Facebook під час проведення Конкурсу та протягом періоду, необхідного для визначення переможця та вручення Призу.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

(1) У питаннях, не передбачених цим Регламентом, застосовуються положення польського законодавства.
(2) Будь-які суперечки, що виникають у зв'язку з виконанням зобов'язань, пов'язаних з цим Конкурсом, вирішуються компетентним судом загальної юрисдикції.
(3) Всі витрати, пов'язані з участю в Конкурсі, включаючи плату за доступ до Інтернету, несе Учасник Конкурсу.
(4) Організатор заявляє, що Конкурс жодним чином не спонсорується, не підтримується, не управляється і не пов'язаний з організаціями, які володіють веб-сайтом Facebook.
(5) Організатор залишає за собою право вносити зміни до цих Правил у будь-який час за умови дотримання набутих прав Учасників.
(6) Регламент набуває чинності в день початку Конкурсу.