Darmowe zwroty na terenie Polski - Enjoy your shopping!

1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego jest SAINT BODY SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 2/43, 00-503 w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie –  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618297.

Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii). Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez sklep preferencji Użytkowników

2. DANE OSOBOWE

2.1 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online.

2.2 Nieudzielenie pewnych wymaganych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Użytkownik zobowiązuje się, że podane dane osobowe są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo.

2.3 Jeśli Użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialny za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

3. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Dane, takie jak imię i nazwisko, firma (jeśli zasadne), e-mail, numer telefonu, adres dostawy, gromadzimy w wyniku zawarcia umów pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem. Administrator przetwarza dane podane w procesie zakupu oraz korzystania z funkcji Portalu.

3.2 Dane gromadzone w wyniku kontaktu mailowego lub telefonicznego gdy Użytkownik, którego dane dotyczą kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję. Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

3.3 Dane gromadzone w wyniku dobrowolnego zapisania się do Newslettera. Administrator może przetwarzać dane osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Identyfikacji jako użytkownika Portalu oraz zapewnienia dostępu do funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu.

4.2 Zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy za pośrednictwem Portalu. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji.

4.3 Kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, jeśli jest to konieczne.

4.4 Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

5. NEWSLETTER

5.1 Jeśli Użytkownik wyrazi osobą zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje handlowe dotyczące naszych produktów, promocji  i usług za pomocą poczty elektronicznej.

5.2 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, postępując zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.

6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez nasz sklep.

7. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA

7.1 Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych.

7.2 Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w wypadku gdy Użytkownik ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, ma niedokończone postępowanie reklamacyjne, ma nieuregulowany dług wobec Saint Body sp. z o.o.

8. ZABEZPIECZENIE DANYCH

8.1 Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

8.2 Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

9. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ŻĄDANIA Z ZAKRESU INFORMACJI O DANYCH LUB ICH PRZETWARZANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych osobowych: kontakt@saintbody.com

II. COOKIES

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookies najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji plików cookies oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

2. STOSOWANIE COOKIES

Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej.

Wśród Cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania Portalu. Cookies należące do tej kategorii wykorzystywane są, aby zapewnić:

– utrzymanie sesji użytkownika;

– zapisanie stanu sesji użytkownika;

– umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania

– zapisanie informacji niezbędnych do działania „koszyka” internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe

 

Druga kategoria Cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Portalu, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystywane są one, aby umożliwić:

– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

– przywrócenie sesji użytkownika

– zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

– dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;

– przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;

– wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

– wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

2.2 Portal korzysta również z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki Cookies w następujących celach:

– monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;

– kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

– kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

– badanie zapisów na newsletter;

– płatności internetowe.

3. GOOGLE ANALYTICS

Witryna Saintbody.com  wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali.

Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

4. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z COOKIES

Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania , z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw swój adres e-mail poniżej.